Zevenhuizen, waar elke straat een buurtvereniging heeft en er jaarlijks vele activiteiten zijn voor jong en oud. Iedere bewoner is wel ergens bij betrokken. Voorbeelden zijn de tientallen activiteiten in de jaarlijkse feestweek, de sinterklaasviering, Rederijkerskamer Heidebloem, Muziekvereniging Concordia, Chillin’ Fields Festival en de vele andere activiteiten die plaatsvinden in de huidige accommodaties. Dit willen we graag zo houden.

Echter, de sociale samenhang en daarmee de leefbaarheid gaat door het verdwijnen van voorzieningen hard achteruit. Dat is jammer, want we zien dat de jonge generatie zich thuis voelt in Zevenhuizen. Dat blijkt uit de woningkoop, de belangstelling voor de nieuwbouw in Plan Oost en ook uit de betrokkenheid van jongeren bij de vele verenigingen.

Sociale voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp. Helaas verdwijnen er steeds meer.

De afgelopen jaren zagen we Disco Pruim, ‘t Wiekhuus, de gymzaal aan de Molenweg en Het Anker verdwijnen en wanneer het MFC wordt geopend zal ook het Verenigingsgebouw sluiten. Voorzieningen waar legio dorpsactiviteiten en evenementen plaatsvonden. Waar vele verenigingen hun domicilie hadden. De sportverenigingen zagen de huidige sportaccommodaties (De Til en de Molenweg) teruggebracht worden van twee naar een (de sportvoorziening aan de Molenweg is een paar jaar geleden gesloopt) en de Til vraagt op korte termijn de nodige investeringen. Tekenen we daarbij aan dat de beide basisscholen te kennen hebben gegeven dat zij in de toekomst gaan samenwerken, dan kunnen we concluderen dat er redenen genoeg zijn om gezamenlijk te kijken hoe we de leefbaarheid in het dorp kunnen behouden.

Op 17-07-2017 is de werkgroep MFC 7huizen opgericht.

Deze werkgroep bestaat uit Richard Kobes, Jan Nieboer, Jelle Lammers, Harmannus Harkema en Henk Koenes. De werkgroep had de volgende opdracht: Het komen met een voorstel met daarin onderbouwing van nut en noodzaak voor realisatie van een voorziening in Zevenhuizen: welke behoefte is er vanuit het dorp aan het hebben of behouden van een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp?; een plek waar mensen samenkomen en een beschrijving waar de voorziening verder aan moet voldoen; de exploitatie en haalbaarheid, met waar mogelijk financiële onderbouwing en subsidiemogelijkheden; welke partijen en verenigingen vanuit het dorp spelen er een rol in? In het plan moeten vooral de volgende elementen zitten: leefbaarheid, duurzaamheid, het in stand houden en versterken van de sociaal-culturele voorzieningen en het in beeld brengen van groepen mogelijke gebruikers. Om dit alles goed in beeld te krijgen heeft de werkgroep, in de periode juli tot en met september 2017, inventarisatiegesprekken gevoerd en andere MFC’s bezocht.

Op basis van genoemde inventarisaties is de “notitie inventarisatie, realisatie Multi Functioneel Centrum Zevenhuizen” voor B&W gemaakt.

Uniek

Het samenvoegen op één plaats van onderwijs, sport, het verenigingsleven en een gezondheidsplein, creëert een ontmoetingsplaats. Een plek waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ruimte is en voorzieningen zijn voor jongeren en de huidige en toekomstige oudere inwoners van Zevenhuizen.

Een MFC waar vier sectoren een plek vinden: sociaal-cultureel, onderwijs, sport en een zorgplein.